Hvad er NRT

Baseret på to videnskabelige neurofysiologiske lovmæssigheder

Hvad er NRT?

Hvordan kan NRT virke så hurtigt og effektivt:

NRT er baseret på to videnskabelige neuro-fysiologiske lovmæssigheder:


  • 1# Reciprocal inhibition: Neurofysiolog Charles S Sherrington fik i 1932 den medicinske Nobelpris for opdagelsen af nervesystemets egen måde at nedregulere den muskulære tonus på.
    Reciprocal Inhibition (Antagonist hæmning) betyder at, når en muskel er kontraheret, vil dens antagonist være inhiberet dvs. afslappet. Denne mekanisme sker automatisk hver eneste gang, vi bevæger os. Reciprocal inhibition har været kendt i over 100år. Charles Sherrington beskrev denne mekanisme i sin bog fra 1906, og de fleste fysioterapeuter har brugt metoden i flere årtier.

  • 2# The law of symmetry: Er den tyske fysiolog Eduard Pflüger’s anden lov, om at specifik påvirkning af den ene side af kroppen har bilateral effekt.


  • På baggrund af disse lovmæssigheder har Lawrence Woods udviklet NRT, der både er hurtigvirkende og effektivt, fordi det udnytter nervesystemets egen neuro-fysiologiske måde at regulere den muskulære tonus på. Via det direkte arbejde med nervesystemet, opløses mange af de kompensationsmønstre der findes i såkaldte kroniske tilstande.


  • Dette gøres ved at udfordre nervesystemets mechanoreceptorer med en ikke-truende stimuli og altså undgå at stimulere nociceptors (smerte-receptorer). Denne stimuli vil så nulstille musklens tonus.


  • NRT virker ikke kun på musklerne, det virker også inddirekte på fascia, sener og periost.